sing lumaku sadawane wengi

dudu laku, apamaneh garis gegambar, nanging lelakon. kang ora mung mengku sasuwene krungu. dhawuh kang dhumawah dening pangeran, dening pangarsa, pamengku. dadi lelakon sawetara suwe. siji mbaka siji wus ora katon kalorone kepangkon, katelune kawengkon, kapapate banjur manggon. mapan, ana salah sijine katentreman – kang tansah dadi pitakonan. sadawane wengi, sasuwene wengi, mung mujudake rasa […]

Guyon Musiman

dudu sanak dudu kadang ing sacedhake warung mangan, ing wit-witan. wujud gambar esem mbranang. jarene wani angkat parang berjuwang kanggo bebrayan wus wajibe, jarene. eseme tansah ngawe kerenge isih nggape. salah siji gambar pindhah panggonan saka wit-witan mlebu tivi lan koran, suwene limang taunan. lha kok jebul guyonan.

Sujarah

iku pancen bener iku pancen teteg nadyan mandheg ―kandhamu uripku ing jaman iki, sing mung jaluk mlaku mengarep kanthi manteb lan jejeg ―kandhaku iku pengalaman iku pengamalan iku pangurbanan ―kandhaku bisa memba kresna nyuba dadi semar malih dadi pandhawa ―kandhaku ana kothak kang tinabur melati. 2014

Udan Sore

“Sesawangan iki katon ora endah,” ujarmu, nailka aku lagi teka kono Pancen, nanging apa banjur aku kudu mlaku mangulon madhep marang sesembahan kang murba nyatane kwasa ora maneh katon endah, malah njrebabah―pongah Kwasa-kwasa mung kandheg ing pepingin pribadi pribadi lan hakiki ora ngerti ana ngendi ngendi-ngendi mung isi swara lan janji janji lali dadi pati […]