Ala lan Becik Puniku….

Penggalan teks Pangkur dalam Wulangreh karya Mangkunegara IV (1811-1881) itu mengajak kita mengetahui “yang ala” dan “yang becik”. Teks yang terakhir termaktub dalam cetakan ketiga buku terbitan Tan Gun Swi di Kediri, 1931 itu, menarik untuk dihadirkan sekaligus dimaknai kembali. Kang sêkar pangkur winarna lêlabuhan kang kanggo wong ngaurip ala lan bêcik puniku prayoga kawruhana […]

Dua Kongres dan Nasib Bahasa-Sastra Jawa

DUA agenda besar dalam wilayah kerja bahasa dan sastra Jawa telah terselenggara dalam dua minggu belakangan ini. Kongres Sastra Jawa (KSJ) IV diselenggarakan di Kampung Budaya Universitas Negeri Semarang (Unnes), 4-5 November, menyusul kemudian Kongres Bahasa Jawa (KBJ) VI di Hotel Inna Garuda, Yogyakarta, 8-12 November. Memang, dua agenda lima tahunan itu, sekalipun diadakan oleh […]

Sawise Kongres, Banjur?

KONGRES Kebudayaan Jawa wis kagelar ing Hotel Lor In, Solo, 10-12 November kepungkur. Kongres kasebut ngasileke bab kang digadhang-gadhang bisa dadi paugerane para pamangku praja nalika kudu gawe paugeran ngenani kabudayan Jawa. Sing sepisan, ana ing tataran akademis, kongres kang kasil saka makarya bareng antarane Yayasan Studi Bahasa Jawa Kanthil, Balai Bahasa Jateng, ISI Surakarta, […]

Rembug Kabudayan, Ana Gunane?

MEH saben taun, pakumpulan kebudayan sing digawe dening pemerintah utawa swasta gawe acara rembug kabudayan lan sajenise. Atusan wong, sing nduweni tata gelar budayawan, sastrawan, nganti ilmuwan padha ngumpul. Sing dirembug bab basa, sastra, utawa kabudayan. Ing babagan rembug basa Jawa, ing antarane ana Kongres Bahasa Jawa (KBJ) kang nganti seprene wis mlaku nganti limang […]

Supaya Ora Rebut Bener

ING padesan, bocah-bocah cilik asring padha gelut rebutan dolanan utawa jajanan. Nganti direwangi jiwit-jiwitan, padu, lan tukaran. Kanthi cara sing mangkono, apa sing dipengini dikarepake bisa kasembadan.Rumangsa dheweke sing paling bener, liyane kleru. Ya, jenenge wae bocah. Sing tuwa kudu maklum marang tumindak sing kaya mangkono. Bocah, sing miturut ilmu kedokteran umure 5-11 taun iku, mung […]

Menilik Visi Pertanian Capres

KETUA Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Oesman Sapta mengatakan, presiden dan wakil presiden terpilih nantinya harus memperhatikan para petani. Menurut Oesman, jika ingin memakmurkan bangsa Indonesia, pemerintah harus memakmurkan petani (Kompas, 17/6/14). Hal ini menarik untuk disimak, mengingat Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK mempunyai visi yang sama dalam memajukan pertanian dan merawat sumber daya alam Indonesia. […]

Gunungan Wayang

GUNUNGAN utawa kayon sajrone gelaran wayang kulit ora mung digunakake dhalang minangka piranti kanggo njangkepi crita supaya bisa lumaku kanthi samesthine. Nanging, luwih saka iku nduweni maksud lan kekarepan: tanpa gunungan, wayang kulit ora bisa diparagakake. Ora bakal ana kauripan, ora bakal ana crita wayang. Kepriye lire? Kita asring mangerteni, nalika ki dhalang durung munggah […]