Critane Gundono…

Joseph, tentara Rusia sing liburan ana desane, lagi mainke biola ana pinggir kali. Dumadakan ana setan memba wong tuwa jaluk biola sing dimainke. Joseph ora gelem, nganti dheweke ditawani biola iku bakal diijoli buku. Pungkasane, Joseph gelem menehake biola amarga ngerti yen buku iku mau isine ramalan masa depan. Pedhotan crita iku diparagakke Ki Slamet […]

Pesisir kang Kasingkir

Kabudayan pesisiran, kang dianggep nganggo cara kang ora alus lan ora ketata bab basa lan laku, tansah diremehake. Iku uga amarga kabudayan pesisiran ora kasil saka keraton utawa papan kang luwih elit. Kabudayan pesisiran nyatane isih dadi reh-rehane kabudayan Jawa. Saka papane, kabudayan pesisir mawujud saka bebrayan kang mapan sadawane pesisir segara. Mula saka iku, […]