Lorong

Ketika kelugasan dikedepankan dan ketegasan diharapkan di kawasan wisata Sosrowijayan. Tanda tersebar bergumul dan meramu menghirup dan menghisap juga terhisap. Mungkin Barthes tak tertarik atau tak paham. Namun manusia, seperti halnya mimpi, tak berjarak dengan naluri yang selalu “manusiawi” yang dengan mudah meramu mimpi yang bukan hanya “mimpi”. Namun menjelang malam, mimpi selalu terbeli dan […]

Sebuah Lorong yang Tak Pernah Sepi

Kunang-kunang tak pernah habis cahaya di sebuah sudut yang ramai dan selalu kembali. Adakah kau jua merindu? kurasa malam tak memisahkanmu pada cahaya dan bunyi yang pasti kembali. Di ramainya, kau kan terpana pada bulir kisah pada lendir yang mendesah… Swarga kita di sana, pada kesesaatan yang merenda padahal rindu dan dendam tak kau eja-eja […]

sing lumaku sadawane wengi

dudu laku, apamaneh garis gegambar, nanging lelakon. kang ora mung mengku sasuwene krungu. dhawuh kang dhumawah dening pangeran, dening pangarsa, pamengku. dadi lelakon sawetara suwe. siji mbaka siji wus ora katon kalorone kepangkon, katelune kawengkon, kapapate banjur manggon. mapan, ana salah sijine katentreman – kang tansah dadi pitakonan. sadawane wengi, sasuwene wengi, mung mujudake rasa […]

Guyon Musiman

dudu sanak dudu kadang ing sacedhake warung mangan, ing wit-witan. wujud gambar esem mbranang. jarene wani angkat parang berjuwang kanggo bebrayan wus wajibe, jarene. eseme tansah ngawe kerenge isih nggape. salah siji gambar pindhah panggonan saka wit-witan mlebu tivi lan koran, suwene limang taunan. lha kok jebul guyonan.

Sujarah

iku pancen bener iku pancen teteg nadyan mandheg ―kandhamu uripku ing jaman iki, sing mung jaluk mlaku mengarep kanthi manteb lan jejeg ―kandhaku iku pengalaman iku pengamalan iku pangurbanan ―kandhaku bisa memba kresna nyuba dadi semar malih dadi pandhawa ―kandhaku ana kothak kang tinabur melati. 2014