Ketika “Panjebar Semangat” Membela Semen

Paling lucu, pabrike semen ana dhaerah Rembang, kok demone ana Palembang. Dupeh padha dene nganggo “mbang”-e ngono apa? – Panjebar Semangat, No. 14, 8 April 2017   TULISAN berjudul “YU PATMI BANTENE DEMO NYEMEN SIKIL ING ISTANA: Nulak Madege Pabrik Semen Tiwas Mung Nyenyiksa  Awak” yang terbit di majalah berbahasa Jawa Panjebar Semangat itu menggelitik […]