Sawise Kongres, Banjur?

KONGRES Kebudayaan Jawa wis kagelar ing Hotel Lor In, Solo, 10-12 November kepungkur. Kongres kasebut ngasileke bab kang digadhang-gadhang bisa dadi paugerane para pamangku praja nalika kudu gawe paugeran ngenani kabudayan Jawa. Sing sepisan, ana ing tataran akademis, kongres kang kasil saka makarya bareng antarane Yayasan Studi Bahasa Jawa Kanthil, Balai Bahasa Jateng, ISI Surakarta, […]

Kehilangan

  TAK ada yang berharap kehilangan orang terdekat. Tak ada duka terdalam kecuali kehilangan. Tapi mungkin Tuhan menciptakan kehilangan yang kebetulan dan serbamendadak itu agar kita terus mengingatnya. Sosok Widodo Prasetyo yang saya kenal adalah pribadi tangguh. Yang tergambar dari awal perkenalan dengan lelaki kelahiran Karanganyar ini adalah kendel. Dalam posisinya sebagai Wakil Kepala Biro […]