sing lumaku sadawane wengi

dudu laku,
apamaneh garis gegambar,
nanging lelakon.

kang ora mung mengku
sasuwene krungu.
dhawuh kang dhumawah
dening pangeran,
dening pangarsa,
pamengku.
dadi lelakon sawetara suwe.

siji mbaka siji wus ora katon
kalorone kepangkon,
katelune kawengkon,
kapapate banjur manggon.
mapan, ana salah sijine katentreman
– kang tansah dadi pitakonan.

sadawane wengi,
sasuwene wengi,
mung mujudake rasa sokur.
ya, mung supaya ora kojur
isane mung mlaku
sadawane wengi.

sekaran, 22/4/2014

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s