sing lumaku sadawane wengi

dudu laku, apamaneh garis gegambar, nanging lelakon. kang ora mung mengku sasuwene krungu. dhawuh kang dhumawah dening pangeran, dening pangarsa, pamengku. dadi lelakon sawetara suwe. siji mbaka siji wus ora katon kalorone kepangkon, katelune kawengkon, kapapate banjur manggon. mapan, ana salah sijine katentreman – kang tansah dadi pitakonan. sadawane wengi, sasuwene wengi, mung mujudake rasa […]

Kampanye dan Pemenuhan Intelektualitas

Partai politik membutuhkan kampanye untuk mengenalkan tokoh dan menyuarakan program. Banyaknya massa yang membanjiri lapangan ketika kampanye sering menjadi tolok ukur keberhasilan pada hari pemilihan. Berbagai macam cara pun dilakukan, mulai dari menyuguhkan hiburan musik dangdut hingga “mengganti uang transport” ribuan massa. Keberhasilan yang diukur dengan kehadiran juga terjadi dalam jagat pendidikan. Untuk dinyatakan berhasil, […]

Guyon Musiman

dudu sanak dudu kadang ing sacedhake warung mangan, ing wit-witan. wujud gambar esem mbranang. jarene wani angkat parang berjuwang kanggo bebrayan wus wajibe, jarene. eseme tansah ngawe kerenge isih nggape. salah siji gambar pindhah panggonan saka wit-witan mlebu tivi lan koran, suwene limang taunan. lha kok jebul guyonan.