Ngelmu (Ora) Dadi Laku

Tanpa diamalake, ngelmu dipercaya ora bakal migunani. Ya mung kanthi cara sing mangkono, ngelmu bakal tansah ngrembaka lan akeh paedahe tumrap bebrayan. Nanging, pranyata ora kabeh bisa ngecakake apa kang wis disinaoni. Apamaneh, dhuwure elmu pranyata dudu jaminan bisa nduweni tumindak kang utama. Para leluhur wis asring paring pitutur. Salah sijine ing tembang Pupuh III […]

Seni, Birokrasi, dan Realitas

Permasalahan seni sebagai salah satu wujud kebudayaan tak berhenti sebatas disajikan dan ditonton. Dari waktu ke waktu, polemik selalu menyertai dalam upayanya untuk senantiasa bertahan dari gempuran zaman. Di Jawa Tengah, sejauh mana pemerintah daerah berpihak pada seni(man)? Setidaknya secara eksplisit dalam sebuah tulisan di halaman ini, beberapa waktu lalu, Halim HD menyebut Dinas Kebudayaan […]

Nalika Lurah Digebyah Uyah

Nalika wus dipilih, lurah duwe hak lan kwajiban ngatur lan mimpin kawulane murih bisa ketata samubarange. Saliyane iku, lurah ora mung dijaluk bisa dadi pengarep marang sakehing perkara ing tengahing bebrayan, nanging uga dituntut bisa dadi stabilisator lan dinamisator. Nanging, lurah uga ora beda karo liyan: bisa luput lan kurang. Banjur, yen kaya mangkono, apa […]